Hur du når självstudiematerialet (in english)

GIS-centrums självstudiematerial ger dig en introduktion till vad geografiska data är, hur ett geografiskt informationssystem är uppbyggt och hur det kan användas. Materialet erbjuds på engelska. Självstudiematerialet består av Exercises, ArcGIS demos och Literature.

I övningarna används ESRIs (Environmental Sciences Research Institute) GIS-programvara ArcGIS. Denna (liksom ESRIs övriga produkter t.ex. ArcView 3.3) tillhandahåller GIS-centrum för LU-anställda utan kostnad. Kontakta GIS-centrum för att få programvara. Med denna medföljer en manual beskrivande installation på din dator. Programvaran är anpassad för PC och kan ej köras på Macintosh utan PC-simulering.

För att få tillgång till självstudiematerialet krävs det att du är anställd/knuten till Lunds Universitet. Ansökningen om lösenord till självstudiematerialet går till så här: Klicka på länken nedan och följ de instruktioner som ges där. När du fyllt i formuläret får du lösenordet via mail ifall du är behörig. I mailet framgår även adressen till självstudiematerialet. Ansökningsproceduren är vanligtvis klar inom en dag.Gå till ansökningsformuläret